EIENDOMSUTVIKLING TRENDER - 2023

2. desember // Grand Hotel, Oslo

Rectangle, Slope, Font

2. desember 2022 ses vi igjen på Grand Hotel der vi samler de skarpeste hodene innenfor eiendomsinvesteringer.

2. desember 2022 ses vi igjen på Grand Hotel der vi samler de skarpeste hodene innenfor eiendomsinvesteringer.

Dress shirt, Vision care, Clothing, Glasses, Chin, Smile, Sleeve, Standing, Gesture
Dress shirt, Forehead, Smile, Chin, Sleeve, Coat, Gesture, Collar, Suit
Dress shirt, Smile, Outerwear, Coat, Sleeve, Gesture, Collar, Suit
Dress shirt, Vision care, Clothing, Smile, Glasses, Outerwear, Sleeve, Gesture, Eyewear, Collar
Dress shirt, Smile, Tie, Neck, Sleeve, Suit, Coat, Gesture, Collar

// Konferansier

// Partner Wiersholm

Trygve Hegnar

Foreløpig bekreftede foredragsholdere

Hans Jørgen Mørland

Stig L. Bech

// Adm.dir Scala Eiendom

Sponset foredrag

// Akershus Eiendom

Remi N. Olsen

Olav T. Løvstad

// DNB

Bård Bjølgerud

// Pangea Property Partners

Forehead, Smile, Cheek, Eyebrow, Mouth, Jaw, Neck, Sleeve, Gesture, Happy

// Nordic Choice Hotels

Petter Stordalen

// Strawberry

07.45        Innsjekk og frokost

08.30        Marius Lorentzen ønsker velkommen

08.35        Bård Bjølgerud // Pangea Property Partners   

De nordiske eiendomsmarkedene i all-time high – vil det fortsette?

08.55        Hans Jørgen Mørland // Adm.dir Scala Eiendom

Hva gjør forbrukeren, butikkkjedene og investorene etter pandemien?

09.15        Olav T. Løvstad // DNB

Finansieringsmarkedet – utvikling i kapitalkilder og utsiktene i finansieringsmarkedene

09.35        Pause

10.05        Remi N. Olsen // Akershus Eiendom

Retail før og etter pandemien – hva skjer nå?

10.25        Stig L. Bech // Partner Wiersholm

Hva skjer i 2022: Året som kommer innebærer flere viktige endringer på den rettslige arenaen, endringer som kan få stor kommersiell betydning for bransjen

10.45        Trygve Hegnar // Ansvarlig redaktør Finansavisen og Petter Stordalen // Strawberry

Om hotellmarkedet og corona

11.30           Avslutning med Marius Lorentzen


Program

Olav T. Løvstad

DNB

Dress shirt, Vision care, Forehead, Glasses, Chin, Smile, Sleeve, Gesture, Collar

Trygve Hegnar

Dress shirt, Forehead, Smile, Eyebrow, Jaw, Sleeve, Suit, Iris, Collar

Stig Bech

Wiersholm

Foreløpig bekreftede foredragsholdere

Abonnenter

2.890,-

Billett

Gratis

Bli med når vi samler bransjens skarpeste hoder innen eiendomsinvesteringer. Grand Hotel 2. desember.

Eks. mva

Font

Prosjektleder Anniken Husan: anniken@hegnar.no / 938 53 045

Prosjektleder Caroline Smith-Meyer: caroline@hegnar.no / 900 15 283

Hegnar Media AS

Hoffsveien 70 A, Postboks 724 Skøyen, 0214 Oslo

Sentralbord: 23 29 63 00

event@hegnar.no