EIENDOMSUTVIKLING TRENDER - 2023

2. desember // Grand Hotel, Oslo

Rectangle, Slope, Font

Eiendomskonferansen 2023

Grand Hotel, 1. desember 2023

Finansavisen presenterer

Hva mener bransjens skarpeste hoder om eiendomsinvesteringer i året som kommer?

Konferansen passer for deg som:

  • driver med eiendomsutvikling
  • investerer i eiendomsaksjer
  • vil vite mer om et marked som gjennom tidene har tiltrukket seg enormt med norsk og internasjonal kapital

Program

Facial expression, Dress shirt, Clothing, Forehead, Chin, Smile, Eyebrow, Coat, Tie, Sleeve

Marius Lorentzen

Finansavisen

Kl. 08:30: Marius Lorentzen, konferansier, ønsker velkommen

Kl. 11:30: Marius Lorentzen takker for dagen

Flash photography, Sleeve, Coat, Collar, Suit

Olav T. Løvstad

DNB

Kl. 08:35: Olav Løvstad, direktør utlån til eiendoms- og entrepenørmarkedet.

Fokus på det fundamentale i eiendomsmarkedet

Dress shirt, Flash photography, Smile, Coat, Sleeve, Gesture, Collar, Happy, Suit

Amir F. Habhab

Marketer

Kl. 08:55: Amir F. Habhab, daglig leder

Fra visjon til virkelighet: AI-drevet eiendomssalg

Flash photography, Smile, Comfort, Happy

Ingrid E. Moe

Braathen Eiendom

Kl. 09:15: Ingrid E. Moe, daglig leder

En annen standard og bærekraftig design

Dress shirt, Forehead, Smile, Eyebrow, Jaw, Sleeve, Suit, Iris, Collar

Nrep

Wiersholm

Stig Bech

Kl. 10:05: Stig Bech, partner og advokat

«Leie til eie» og «deleie» – nye kontrakter for nye boligmodeller

Flash photography, Dress shirt, Smile, Photograph, Plant, Comfort

Jens Petter Hagen

Kl. 10:25: Jens Petter Hagen, partner

People in nature, Dress shirt, Plant, Smile, Botany, Sleeve, Grass

Carl Erik Krefting

Carusel Eiendom

Carl Erik Krefting, eiendomsinvestor

Trygve Hegnar og Carl Erik Krefting i samtale.

Automotive design, Dress shirt, Computer monitor, Outerwear, Furniture, Smile, Chair, Table, Collar

Trygve Hegnar

Finansavisen

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør

Sprekker eiendomsboblen? Renter, prisfall og lånebekymringer.

Endringer i eiendomsmarkedet – utfordringer og muligheter

2. desember 2022 ses vi igjen på Grand Hotel der vi samler de skarpeste hodene innenfor eiendomsinvesteringer.

Dress shirt, Vision care, Clothing, Glasses, Chin, Smile, Sleeve, Standing, Gesture
Dress shirt, Forehead, Smile, Chin, Sleeve, Coat, Gesture, Collar, Suit
Dress shirt, Smile, Outerwear, Coat, Sleeve, Gesture, Collar, Suit
Dress shirt, Vision care, Clothing, Smile, Glasses, Outerwear, Sleeve, Gesture, Eyewear, Collar
Dress shirt, Smile, Tie, Neck, Sleeve, Suit, Coat, Gesture, Collar

// Konferansier

// Partner Wiersholm

Trygve Hegnar

Foreløpig bekreftede foredragsholdere

Hans Jørgen Mørland

Stig L. Bech

// Adm.dir Scala Eiendom

Sponset foredrag

// Akershus Eiendom

Remi N. Olsen

Olav T. Løvstad

// DNB

Bård Bjølgerud

// Pangea Property Partners

Forehead, Smile, Cheek, Eyebrow, Mouth, Jaw, Neck, Sleeve, Gesture, Happy

// Nordic Choice Hotels

Petter Stordalen

// Strawberry

07.45        Innsjekk og frokost

08.30        Marius Lorentzen ønsker velkommen

08.35        Bård Bjølgerud // Pangea Property Partners   

De nordiske eiendomsmarkedene i all-time high – vil det fortsette?

08.55        Hans Jørgen Mørland // Adm.dir Scala Eiendom

Hva gjør forbrukeren, butikkkjedene og investorene etter pandemien?

09.15        Olav T. Løvstad // DNB

Finansieringsmarkedet – utvikling i kapitalkilder og utsiktene i finansieringsmarkedene

09.35        Pause

10.05        Remi N. Olsen // Akershus Eiendom

Retail før og etter pandemien – hva skjer nå?

10.25        Stig L. Bech // Partner Wiersholm

Hva skjer i 2022: Året som kommer innebærer flere viktige endringer på den rettslige arenaen, endringer som kan få stor kommersiell betydning for bransjen

10.45        Trygve Hegnar // Ansvarlig redaktør Finansavisen og Petter Stordalen // Strawberry

Om hotellmarkedet og corona

11.30           Avslutning med Marius Lorentzen


Program

Grand Hotel, 1. desember 2023

Kl. 08.30-12:00

Registrering fra kl. 08:00

Font
Material property, Font
Font

Prosjektleder Anniken Husan: anniken@hegnar.no / 938 53 045

Prosjektleder Marianne Maroni Block: marianne.block@hegnar.no / 941 38 401

Hegnar Media AS

Hoffsveien 70 A, Postboks 724 Skøyen, 0214 Oslo

Sentralbord: 23 29 63 00

event@hegnar.no